B Grubu Kadroları Hakkında Bilgi

Tarih: 04.09.2013

B GRUBU KADROLAR

B Grubu kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan ve A grubu kadrolar olarak ifade edilen kariyer meslekleri dışında kalan kadro ve görevlerdir. Bu kadrola­ra mezun oldukları alanlara göre lisans, önli-sans ve ortaöğretim mezunları atanabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro ni­teliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli perso­nel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önli-sans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını kullanılacaktır.

Lisans (üniversite) mezunu olarak B grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar, genellikle Haziran-Temmuz döneminde

yapılan KPSS-li-sans sınavına girerek, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testini yanıtlamalıdırlar. KPSS-lisans Genel

Yetenek ve Genel Kültür Testinin toplam soru sayısı 120 olup derslerin dağılımı şu şekildedir:

B Grubu İçin KPSS'de Uygulanacak Test Kapsam­ları

KPSS-LİSANS
Genel Yetenek Türkçe (30 soru) 60 soru
Matematik (30 soru)
Genel Kültür Tarih (30 soru) 60 soru
Coğrafya (18 soru)
Vatandaşlık (12 soru)

Ortaöğretim (lise) veya önlisans mezunu ola­rak B grubu kadrolara atanmak isteyen aday­lar da, genellikle eylül döneminde yapılan KPSS

- Orta öğretim ve Önlisans sınavına girmelidirler.

Ortaöğretim ve önlisans için farklı kitapçıkların yer aldığı sınavda 150 adet Genel Yetenek ve Genel Kültür sorusu sorulmaktadır. (2010 KPSS de 120 soru sorulmuştur.) Her iki sınav için de soruların dağılımı şu şekildedir:

 

KPSS-Ortaöğretim Önlisans
Genel Yetenek Türkçe (37 soru) 75 soru
Matematik (38 soru)
Genel Kültür Tarih (37 soru) 75 soru
Coğrafya (23 soru)
Vatandaşlık (15 soru)