HANGİ BÖLÜM MEZUNU HANGİ ÖĞRETMENLİĞİ YAPAR?

Tarih: 24.09.2011

119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı bağla­mında en az 4 yıllık fakültelerden mezun olanla­rın öğretmenlik durumuyla ilgili ayrıntılar şöyle;

Aşağıdaki açıklamalar hem resmi hem de özel okullarda görev yapmayı düşünen adayları bağ­lamaktadır. Zira 119 sayılı kararın kapsamı "Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve

yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak ata­nacakların atamalarına esas olan alanlar ile me­zun oldukları yüksek öğretim programları ve ay­lık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine

ilişkin hükümleri kapsar." şeklinde belirlenmiştir. ÖĞRENİM DURUMU

119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre, öğretmenler, karara ekli çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla ve bu alanların karşısında gös­terilen yüksek öğretim programlarından en az li­sans mezunu olanlar arasından seçilmektedir.

Karara ekli çizelgede yer almayan bir bölüm mezununun bugün itibariyle öğretmen olarak atanması mümkün değildir.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI ÖĞRETMEN OLUR (Bazı Örnekler)

Arapça
■ Arapça Öğretmenliği
■ Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

Beden Eğitimi
■ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilişim Teknolojileri
■ Bilgisayar Öğretmenliği
■ Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
■ Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
■ Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
■ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen­liği
■ Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar Tek­nolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*)
■ Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
■ İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*)
■ Bilgisayar Mühendisliği (*)
■ Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
■ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
■ Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğ­retmenliği
■ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
■ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*)
■ Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

Deri Teknolojisi
■ Deri Teknolojisi Bölümü (*)
■ Kimya Mühendisliği (*)
■ Kimya Öğretmenliği
■ Kimya Bölümü (*)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
■ llköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret­menliği (**)
■ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
■ İlahiyat Fakültesi (*)

Elektrik
■ Elektrik Öğretmenliği
■ Elektrik Mühendisliği (*)
■ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

Elektronik / Telekomünikasyon
■ Elektronik Öğretmenliği
■ Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
■ Elektronik Mühendisliği (*)
■ Elektrik - Elektronik Mühendisliği (*)

■ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

Felsefe (Değişik: 06/06/2011 tarih ve 65 sayılı TTKK)
■ Felsefe Grubu Öğretmenliği
■ Felsefe Bölümü (En az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)
■ Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını belge­lendirenler) (*)

Fizik
■ Fizik Öğretmenliği
■ Fizik Bölümü (*)
■ Fizik Mühendisliği (*)

Hemşirelik
■ Tıp Fakültesi (*)
■ Hemşirelik Yüksekokulu (*)
■ Sağlık Yüksekokulu
> Sağlık Memurluğu Bölümü (*)
> Ebelik Bölümü (*)
> Hemşirelik Bölümü (*)
■ Sağlık Eğitim Fakültesi
> Sağlık Eğitimi Bölümü
■ Sağlık Bilimleri Fakültesi
> Hemşirelik Bölümü (*)
> Ebelik Bölümü (*)

Görsel Sanatlar / Resim
■ Resim Öğretmenliği
■ Resim - İş Öğretmenliği
■ Resim Bölümü (*)

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Değişik : 12/07/2010 tarih ve 74 sayılı, 06/06/2011 tarih ve 65 sa­yısı TTKK)
■ İlahiyat Fakültesi (*)

İngilizce
■ İngilizce Öğretmenliği
■ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
■ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü (*)
■ Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İng) (*)
■ İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)
■ Çeviribilim Bölümü (İngilizce) (*)
■ İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)

Kimya
■ Kimya Öğretmenliği
■ Kimya Bölümü (*)
■ Kimya Mühendisliği (*)

Matematik
■ İlköğretim Matematik Öğretmenliği (**)
■ Matematik Öğretmenliği
■ Matematik Bölümü (*)
■ Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
■ Matematik Mühendisliği(*)

Mahallî İdareler Grubu
■ Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
■ Büro Yönetimi Öğretmenliği
■ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (*)
■ Kamu Yönetimi (*)
■ Şehir ve Bölge Planlaması (*)
■ Çevre Mühendisliği (*)

Meteoroloji Meslek Liseleri Meslek Dersleri
■ Meteoroloji Mühendisliği (*)

Okul Öncesi
■ Okul Öncesi Öğretmenliği
■ Ana Okulu Öğretmenliği
■ Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğ­retmenliği
■ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
■ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*)
■ Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
■ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü / Anabilim Dalı
■ Psikoloji Bölümü (*)
■ Felsefe Grubu Öğretmenliği

■ Felsefe Bölümü (En az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)
■ Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını belge­lendirenler) (*)

Türk Dili ve Edebiyatı
■ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
■ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
■ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölü­mü (*)

Rehber Öğretmen
■Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/ Anabilim Dalı
■Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü / Ana-bilim Dalı Psikoloji Bölümü (*)

Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
■ Zihin Engelliler Öğretmenliği
■ Özel Eğitim Öğretmenliği (**)
■ Özel Eğitim Bölümü (**)

Sınıf Öğretmenliği
■ Sınıf Öğretmenliği
■ Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Su Ürünleri
■ Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*)
■ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*)

Tapu ve Kadastro-Meslek Liseleri-Meslek Dersler
■ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*)
■ Harita Mühendisliği(*)
■ Şehir ve Bölge Planlama (*)
■ Hukuk Fakültesi (*)

Tarım Meslek Liseleri Meslek Dersleri
■ Gıda Kontrol ve Analiz
■ Gıda Mühendisliği (*)
■ Laborantlık (*)
■ Ziraat Fakültelerinin;
> Hayvansal Üretim (*)
> Bitkisel Üretim (*)
> Bahçe Bitkileri (*)
> Tarla Bitkileri (*)
> Toprak (*)
> Zooteknik (*)
■ Gıda Teknolojisi (*)
■ Peyzaj Peyzaj/Peyzaj Mimarlığı (*)
■ Tarım Teknolojisi

Yanında (*) işareti bulunan bölüm mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğ¬retim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. (**) İlköğretim Kurumlarına atanırlar ÖNCELİK VAR MI? Kararın 7. maddesine göre orta öğretim alan öğretmenliklerine yapılacak atamalarda öncelik bulunmamaktadır. Dolasıyla bir kamu yönetimi bölümü mezununun tezsiz yüksek lisans prog¬ramını tamamlaması halinde Muhasebe ve Fi¬nansman Öğretmenliği bölümü mezunu ile eşit şartlarda Mahallî İdareler Grubu öğretmenliğine atanması söz konusudur. (Bilgiler http:Wttkb.meb.gov.tr den alınmıştır.)